تیم ما

مهندسی معماری

کارشناس معماری

 

مهندس میلاد کشمیری

مدیر نظارت و اجرا

کارشناس ارشد

مهندسی کامپیوتر

معماری سیستم ها

مهندس محجوبه نظری

مدیر سایت و دیجیتال مارکتینگ

مدیر طراحی

 

.

مهندس تانیا سرایی

مدیر طراحی معماری

کارشناسی ارشد

کارشناس ارشد عمران

عضو کانون مهندسین 

مهندس وحید قلی زاده

مدیرعامل گروه توسعه مسکن شهر

سرپرست پروژه ها

 

.

مهندس رضا علی اکبرپور

مدیر پروژه

کارشناسی معماری

 مهندسی معماری

 

مهندس بهنام جباری

Cg Artist

مهندسی معماری

کارشناسی مهندسی معماری

 

مهندس صنم تقوی

طراح و گرافیست

کارشناس ارشد

 

.

مدیر حسابداری و مالی