• تلفن:   32339713 (011)
  • ایمیل: info@shahrgroup.com

تیم ما

مهندسی عمران

کارشناس ارشد مهندسی عمران

عضو کانون مهندسین مازندران

مهندس وحید قلی زاده

مدیرعامل گروه توسعه مسکن شهر

دکترای مدیریت صنعتی

فارغ التحصیل دانشگاه تهران
پژوهشگر مهمان در Sdu – Denmark
linkedin

دکتر مجتبی احمدی نوذری

مدیر اجرایی

کارشناسی حقوق قضایی

 

.

فاطمه احمد نتاج

مدیر اداری و مالی

سرپرست پروژه ها

 

.

رضا علی اکبرپور

مدیر پروژه

مهندسی صنایع

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و فناوری مازندران
کارشناسی ارشد هنر های نمایشی از دانشگاه صدا و سیما

سوشیانس محسن طاهری

مدیر روابط عمومی

کارشناس مهندسی معماری

 

.

بهنام جباری

Cg artist

کارشناس مهندسی معماری

 

.

فاطمه نوروزی

طراح معمار

مهندسی معماری

کارشناس ارشد

.

فاطمه صادقی

طراح معمار