تیم ما

مهندسی عمران

کارشناس ارشد مهندسی عمران

عضو کانون مهندسین مازندران

مهندس وحید قلی زاده

مدیرعامل گروه توسعه مسکن شهر

دکترای مدیریت صنعتی

فارغ التحصیل دانشگاه تهران
پژوهشگر مهمان در Sdu – Denmark
linkedin

دکتر مجتبی احمدی نوذری

مدیر اجرایی

کارشناسی حقوق قضایی

 

.

فاطمه احمد نتاج

مدیر اداری و مالی

سرپرست پروژه ها

 

.

رضا علی اکبرپور

مدیر پروژه

مهندسی صنایع

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و فناوری مازندران
کارشناسی ارشد هنر های نمایشی از دانشگاه صدا و سیما

سوشیانس محسن طاهری

مدیر روابط عمومی و تشریفات

کارشناس مهندسی معماری

 

.

بهنام جباری

Cg artist

کارشناس مهندسی معماری

 

.

فاطمه نوروزی

طراح معمار

مهندسی معماری

کارشناس ارشد

.

فاطمه صادقی

طراح معمار