• تلفن:   32339713 (011)
  • ایمیل: info@shahrgroup.com

مرمت و بازسازی

مرمت و بازسازی

پروسه مرمت و بازسازی معمولا در فضاهای قدیمی صورت می گیرند که نیاز دارد جانی دوباره به فضا القائ شود. تخصص عمرانی در این حوزه و طراحی با توجه به محدودیت فضا که خواسته ی کارفرما را اجرا کند و در عین حال به ساختار اصلی ساختمان لطمه ای وارد نشود از الزامات این نوع از پروژه های می باشد.

یکی از علایق طراحان ما مواجهه با چالش های جدید و خلق ایده های نو در این گونه فضاها می باشد.