طراحی نما

طراحی نما

نگاه ما به طراحی نما بسیار خلاقانه و جسورانه است. علاقه ما طراحی به دور از از هرگونه تکرار می باشد و هر پروژه را به عنوان یک طرح خلاقانه جدید درنظر می گیریم. توجه به نورگیرها و جزئیات در طراحی نما بسیار حیاتی می باشد. استفاده از متریال های بروز و مناسب شرایط اقلیمی منطقه و اجرای دقیق مطابق با طرح از خصوصیات نماهای طراحی شده توسط گروه ماست.