طراحی پلان

طراحی پلان ساختمان - دفتر معماری دگرش

طراحی پلان ساختمان

شالوده ی اصلی و روح یک فضا در طراحی پلان آن مجموعه است. ما در این قسمت با رعایت اصول معماری و روابط فضایی به دسترسی های مناسب، ابعاد بهینه و زیبایی بصری پروژه شما می اندیشیم. طراحی پلان در پروسه طراحی ما همراه با نگاهی به حجم و پیش بینی نیازهای فضایی و زیبا شناختی کارفرما در مراحل بعدی طراحی می باشد که در نهایت باعث تکمیل طرح به صورت یک واحد به هم پیوسته خواهد شد.

معماران به واسطه نرم افزارهای طراحی، به ترسیم تجسمات ذهنی و ایده‌های خودشان می‌پردازند. ضمن اینکه با استفاده از اینگونه طراحی به راحتی می‌توانند با پیمانکاران، ناظر و کارفرما ارتباط برقرار کنند. درصد خطا در طراحی معماری با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته بسیار کاهش یافته و دقت محاسبات و کارایی را افزایش می‌دهد.

با توجه به اینکه ارزیابی انجام پروژه، قبل از شروع ساخت با طراحی اولیه آن بسیار آسان خواهد شد. با توجه به طراحی پلان در نرم‌افزارهای پیشرفته دیگر خطاهای پرهزینه در این صنعت کاهش یافته است.

با این شرایط دیگر معماران محدود به فضای کاغذ نیستند و به راحتی می‌توانند طرح خود را در فضای ۳ بعدی و ۴ بعدی در نرم افزارهای ۳D-Max، V-ray، Auto-CAD و… ارائه دهند.

پروژه‌های اجرا شده توسط این مجموعه بصورت صفر تا ۱۰۰ طی قرارداد مدیریت پیمان طبق خواست و سلیقه کارفرما انجام شده است. استفاده از متدهای روز دنیا با طراحی‌های مدرن و متریال با دوام و با کیفیت از جمله ویژگی‌های این مجموعه است.

دفتر معماری دگرش به همراه کارشناسان خبره آماده ارائه مشاوره رایگان به کارفرمایان عزیز است.