کاربرد مصالح هوشمند در معماری پایدار

دگرش-استودیو دگرش-دگرش استودیو-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-کاربرد مصالح هوشمند در معماری پایدار-کاربرد مصالح هوشمند در معماری-کاربرد مصالح هوشمند-مصالح-مصالح هوشمند-کاربرد متریال هوشمند-معماری هوشمند-طراحی معماری هوشمند-مصالح هوشمند در شمال-مقاله مصالح هوشمند-هوشمند سازی-متریال هوشمند-کاربرد متریال هوشمند

کاربرد مصالح هوشمند در معماری پایدار چه تاثیراتی دارد:

کاربرد مصالح هوشمند در معماری پایدار:در زنگی امروزه افزایش جمعیت با افزایش مصرف سوخت های فسیلی

همراه است که این منابع معضلی بزرگ در حفظ طبیعت محسوب می شوند. در زمینه معماری پایدار در طراحی

ساختمان های امروزی که مصرف سوخت های فصیلی را به حداقل می رساند، می توان گامی بلند برداشت. با

پیشرفت روز افزون علم و فناوری های جدید در عرصه تکنولوژی می توان در حوضه ساختمان به دستاورد های

جدید و متناسب با معماری پایدار دست یافت.

مصالح هوشمند مصالحی هستند که سعی در تطابق با شرایط محیطی دارند و براثر تغییرات محیط، واکنش نشان

می دهند. ساخت مصالح هوشمند تاثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی دارد و همینطور بازنگری کلی در زمینه

تولید مصالحی مانند: سیمان، که برای تبدیل سنگ آهک به سیمان درجه حرارت به ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتی گراد

نیاز است که همین امر باعث به وجود آمدن تقریبا ۵ درصد از گاز های گلخانه ای در دنیا می شود.

 

دگرش-استودیو دگرش-دگرش استودیو-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-کاربرد مصالح هوشمند در معماری پایدار-کاربرد مصالح هوشمند در معماری-کاربرد مصالح هوشمند-مصالح-مصالح هوشمند-کاربرد متریال هوشمند-معماری هوشمند-طراحی معماری هوشمند-مصالح هوشمند در شمال-مقاله مصالح هوشمند-هوشمند سازی-متریال هوشمند-کاربرد متریال هوشمند

انواع مصالح که دارای پتانسیل های خاص و کاربردی در

زمینه معماری و ساخت و ساز هستند:

مصالح بازیافتی:

این مصالح اساسا از مواد دست دوم و زباله های تمیز، تهیه می شوند. برای تهیه مصالح بازیافتی قسمت های

ارزشمند مصالح دست دوم مورد استفاده قرار می گیرد ولی به هر حال فراورده حاصله معمولا کیفیت پایین تری

نسبت به مصالح اصلی دارد. امروزه استفاده از مصالح بازیافتی با توجه به اصول معماری پایدار بسیار مورد

توجه قرار گرفته است.

دگرش-استودیو دگرش-دگرش استودیو-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-کاربرد مصالح هوشمند در معماری پایدار-کاربرد مصالح هوشمند در معماری-کاربرد مصالح هوشمند-مصالح-مصالح هوشمند-کاربرد متریال هوشمند-معماری هوشمند-طراحی معماری هوشمند-مصالح هوشمند در شمال-مقاله مصالح هوشمند-هوشمند سازی-متریال هوشمند-کاربرد متریال هوشمند

مصالح تجزیه پذیر زیستی:

ترکیبات تشکیل دهنده این مصالح به گونه ای است که پس از پایان عمر و مدفون شدن در زیر خاک به طور کلی

توسط جانوران میکروسکوپی موجود در خاک تجزیه می شوند. بنابراین تهدیدی برای آلودگی محیط زیست

محسوب نمی شوند.

دگرش-استودیو دگرش-دگرش استودیو-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-کاربرد مصالح هوشمند در معماری پایدار-کاربرد مصالح هوشمند در معماری-کاربرد مصالح هوشمند-مصالح-مصالح هوشمند-کاربرد متریال هوشمند-معماری هوشمند-طراحی معماری هوشمند-مصالح هوشمند در شمال-مقاله مصالح هوشمند-هوشمند سازی-متریال هوشمند-کاربرد متریال هوشمند

زیست مواد:

شامل پلاستیک ها و مصالح دیگری است که از منابع تجدیدپذیر ساخته می شوند. تحقیقی که در حال حاضر بر

روی این مواد مورد توجه است، استفاده از باکتری خاصی است که مصرف می کند و قادر به متلاشی نمودن

CO2 گاز این پلاستیک ها است.

مصالح تغییر ناپذیر:

مصالحی هستند که تائثیرات فیزیکی و شیمیایی بر آن ها اثر ندارد. مثالی از این نوع مصالح مانند آلیاژ فولاد می باشد.

 

دگرش-استودیو دگرش-دگرش استودیو-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-کاربرد مصالح هوشمند در معماری پایدار-کاربرد مصالح هوشمند در معماری-کاربرد مصالح هوشمند-مصالح-مصالح هوشمند-کاربرد متریال هوشمند-معماری هوشمند-طراحی معماری هوشمند-مصالح هوشمند در شمال-مقاله مصالح هوشمند-هوشمند سازی-متریال هوشمند-کاربرد متریال هوشمند

مصالح هوشمند:

این مصالح مواد و فرآورده هایی هستند که خاصیت تغییرپذیری دارند و قادرند مشخصه های ظاهری و یا درونی

خود را در پاسخ به تاثیرات فیزیکی و شیمیایی به صورت برگشت پذیر تغییر دهند.

دگرش-استودیو دگرش-دگرش استودیو-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-کاربرد مصالح هوشمند در معماری پایدار-کاربرد مصالح هوشمند در معماری-کاربرد مصالح هوشمند-مصالح-مصالح هوشمند-کاربرد متریال هوشمند-معماری هوشمند-طراحی معماری هوشمند-مصالح هوشمند در شمال-مقاله مصالح هوشمند-هوشمند سازی-متریال هوشمند-کاربرد متریال هوشمند

مصالح هیبرید یا پیوندی:

 این مصالح با تلفیق حداقل دو ترکیب متفاوت ساخته می شوند. مثل تلفیق ترکیبات طبیعی و مصنوعی.

 

مصالح با ساختار فسیل واره:

این ها نوعی مصالح مرکب با لایه های ملحق شده تدریجی می باشند این مصالح نتیجه یک تغییر پیوسته در ویژگی های مصالح است

و مثالی از این نوع مصالح شامل نفت خام می باشد که از قرار گرفتن لایه های متعدد در طول سالیان متمادی ایجاد می شود.

نانو متریال( مصالح نانو):

مصالحی هستند که از موادی با مقیاس نانو (یک میلیاردم) ساخته می شوند و نقاط اشتراک زیادی با مصالح هوشمند دارند.

مواد با ساختار نانو به عنوان پوشش نهایی در ساخت فرآورده ها به کار می روند. به عنوان مثال در پوشش های

هوشمند ضد خوردگی، تصفیه کننده هوا، تمیز کننده سطوح و پوشش های زیست فعال کاربرد دارد.

مصالح هوشمند چیست:

مصالح هوشمند یک اصطلاح جدید برای مصالح و فرآورده هایی است که توانایی درک و پردازش رویداد های

محیطی را داشته و نسبت به آن واکنش مناسب نشان می دهند. به بیان دیگر این مصالح قابلیت تغییرپذیری داشته و

قادرند شکل، فرم، رنگ و انرژی درونی خود را به طرز برگشت پذیر در پاسخ به تاثیرات فیزیکی و یا شیمیایی

محیط اطراف تغییر بدهند.

اگر مصالح را به سه گروه مصالح غیر هوشمند، نیمه هوشمند و هوشمند طبقه بندی کنیم، گروه اول یعنی مصالح

غیر هوشمند ویژگی خاص بالا را ندارند و نیمه هوشمند تنها قادرند در پاسخ به تاثیرات محیطی شکل و فرم خود

را برای یکبار یا مدت زمان اندکی تغییر دهند اما در مصالح هوشمند این تغییرات تکرار پذیر و قابل برگشت

خواهد بود. مصالح هوشمند تحت عنوان مصالح انعطاف پذیر و تطبیق پذیر شناخته می شوند و این به دلیل ویژگی

خاص آن ها در تنظیم نمودن خود با شرایط محیطی می باشد.

متغیرهای تاثیرگذار شیمیایی و فیزیکی که در زیر معرفی شده اند محرک هایی هستند که مصالح هوشمند در

برابر آن ها از خود عکس العمل نشان می دهند.

دگرش-استودیو دگرش-دگرش استودیو-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-کاربرد مصالح هوشمند در معماری پایدار-کاربرد مصالح هوشمند در معماری-کاربرد مصالح هوشمند-مصالح-مصالح هوشمند-کاربرد متریال هوشمند-معماری هوشمند-طراحی معماری هوشمند-مصالح هوشمند در شمال-مقاله مصالح هوشمند-هوشمند سازی-متریال هوشمند-کاربرد متریال هوشمند
 • نور، اشعه UV: بخش فرابنفش و مرئی اشعه الکترومغناطیسی
 • محیط شیمیایی: حضور یک عنصر یا ترکیب شیمیایی خاص مثل آب
 • دما: تغییرات دمایی که یک سیستم فیزیکی مثل بدن انسان ایجاد می نماید
 • فشار: اختلاف فشار ایجاد شده در یک ناحیه
 • میدان الکتریکی: میدان ایجاد شده پیرامون یک بار الکتریکی
 • میدان مغناطیسی: میدان ایجاد شده پیرامون یک آهن ربا یا یک بار الکتریکی متحرک

طبقه بندی انواع مصالح ساختمانی هوشمند:

مصالح هوشمند به طور کلی مصالح ساختمانی موجود اعم از سنتی، طبیعی و مصنوعی با توجه به خصوصیات

آن ها از جمله: نمود ظاهری، بافت، ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و فیزیکی، اثر محیطی و … طبقه بندی می

شوند. اما در طبقه بندی مصالح هوشمند علاوه بر در نظر داشتن مشخصه های فوق خواص دیگری که به طور

ویژه به تمیز دادن مصالح هوشمند از مصالح سنتی مربوط می شود نیز لحاظ شده است. در واقع طبقه بندی

پیشنهادی مصالح هوشمند بر پایه ۳ خاصیت زیر ارایه شده اند:

مصالح هوشمند دارای قابلیت تغییر خواص درونی

مصالح هوشمند دارای قابلیت مبادله انرژی

مصالح هوشمند دارای قابلیت تغییر و مبادله مواد درونی

دگرش-استودیو دگرش-دگرش استودیو-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-کاربرد مصالح هوشمند در معماری پایدار-کاربرد مصالح هوشمند در معماری-کاربرد مصالح هوشمند-مصالح-مصالح هوشمند-کاربرد متریال هوشمند-معماری هوشمند-طراحی معماری هوشمند-مصالح هوشمند در شمال-مقاله مصالح هوشمند-هوشمند سازی-متریال هوشمند-کاربرد متریال هوشمند
 •  
 •  

نتیجه گیری:

با توجه به بحران انرژی و همینطور آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره زمین می توان بخشی از این آلودگی ها

را کم و انرژی ها را ذخیره کرد. این امر می تواند با تحقیقات وسیع و سرمایه گذاری در زمینه مصالح هوشمند

همراه باشد. با استفاده از تکنولوژی های جدید در ساخت مصالح هوشمند با توجه به اقلیم و به حداقل رساندن

مصرف سوخت های فسیلی و تحقیقات وسیع در زمینه صنعت مصالح ساختمانی و اصلاح روش های قدیمی برای

تولید مصالح و بازنگری در تولید آن می توان از آلودگی ها و مصرف بی رویه انرژی جلوگیری کرد و جهانی

سالم و پاک بدون انرژی های فسیلی رقم زد.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید