تیم ما

مهندس وحید قلی زاده

مدیر عامل

کارشناس ارشد عمران

 

تانیا سرایی

مدیر واحد طراحی

کارشناسی ارشد معماری

میلاد کشمیری- مدیر نظارت و اجرا

میلاد کشمیر

مدیر واحد اجرایی

کارشناسی ارشد عمران

رضا علی اکبرپور

سرپرست کارگاه

کارشناسی عمران

محجوبه نظری

مدیر سایت و رسانه

کارشناسی ارشد کامپیوتر

مائده قاسمی

طراح

کارشناسی ارشد معماری

بهنام جباری

CG Artist

کارشناسی معماری

آرزو میرمحمدی

حسابدار

حسابداری

افسون کاوه

طراح – گرافیست

کارشناس ارشد معماری

فاطمه زاهدیان

طراح

کارشناسی معماری