خدمات گروه معماری دگرش

طراحی معماری و ساخت نمای ساختمان

طراحی و ساخت فضای داخلی ساختمان

طراحی و ساخت فضای سبز و روف گاردن

طراحی و ساخت پروژه های ویلایی

طراحی و ساخت فضای اداری و شرکتی

طراحی و ساخت محیط تجاری و فروشگاهی

نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی

سرمایه گذاری مسکن و مشارکت در ساخت

مرمت و بازسازی ساختمان