رنگ آمیزی سقف خانه در هنر معماری

رنگ سقف-رنگ آمیزی سقف-رنگ مشکی-رنگ آمیزی کلاسیک-رنگ آمیزی مدرن-رنگ آمیزی سقف خانه ها-رنگ آمیزی داخلی-طراحی داخلی-استودیو دگرش-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-دگرش-مسکن شهر-مازندران-طراحی داخلی در بابل-گروه معماری دگرش-گروه معماری-معماری-معماری داخلی-رنگ زنی-رنگ آمیزی سقف خانه در هنر معماری

رنگ آمیزی سقف خانه

سقف جزو اصلی ترین قسمت خانه محسوب می شود و نقاشی و رنگ آمیزی آن کار بسیار سخت و زمان بری می باشد و تقریبا با رنگ آمیزی کل دیوار های خانه برابری می کند. اولین قسمتی که باید رنگ شود سقف است و بعد باید برطبق رنگ و مدل مابقی دیوار ها را برطبق آن نقاشی یا از کاغذرنگی های مناسب استفاده کرد البته می توان سقف منزل را نیز با انواع کاغذدیواری ها پوشش داد که زیبایی خاصی به محیط اطراف می دهد. قبل از رنگ آمیزی سقف باید دقت کنید که اتاق کامال خالی باشد و یا بر روی تمام لوازم منزل پارچه ای قرار داد تا رنگی و خراب نشوند زیرا احتمال ریزش رنگ به پایین وجود دارد.

رنگ سقف-رنگ آمیزی سقف-رنگ مشکی-رنگ آمیزی کلاسیک-رنگ آمیزی مدرن-رنگ آمیزی سقف خانه ها-رنگ آمیزی داخلی-طراحی داخلی-استودیو دگرش-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-دگرش-مسکن شهر-مازندران-طراحی داخلی در بابل-گروه معماری دگرش-گروه معماری-معماری-معماری داخلی-رنگ زنی
رنگ سقف-رنگ آمیزی سقف-رنگ مشکی-رنگ آمیزی کلاسیک-رنگ آمیزی مدرن-رنگ آمیزی سقف خانه ها-رنگ آمیزی داخلی-طراحی داخلی-استودیو دگرش-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-دگرش-مسکن شهر-مازندران-طراحی داخلی در بابل-گروه معماری دگرش-گروه معماری-معماری-معماری داخلی-رنگ زنی
Partial focus photo of a man is painting ceiling using roller brush

بهترین رنگ ها برای رنگ آمیزی سقف خانه کدام اند؟

برای اینکه سقف خانه خود را رنگ کنید می توانید از انواع رنگ ها بدون هیچ استثنایی و کامال برحسب سلیقه و دکوراسیون استفاده کنید. در این قسمت به انواع رنگ ها و ویزگی و کاربرد هرکدام از آن ها اشاره شده است:

رنگ سقف-رنگ آمیزی سقف-رنگ مشکی-رنگ آمیزی کلاسیک-رنگ آمیزی مدرن-رنگ آمیزی سقف خانه ها-رنگ آمیزی داخلی-طراحی داخلی-استودیو دگرش-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-دگرش-مسکن شهر-مازندران-طراحی داخلی در بابل-گروه معماری دگرش-گروه معماری-معماری-معماری داخلی-رنگ زنی
Chandelier decoration in living room interior – Vintage light Filter

۱ .رنگ سفید:

این رنگ یکی از پرمصرف ترین و محبوب ترین رنگ هایی است که از زمان های قدیم تا به االن از آن استفاده می شود و دلیل اصلی آن، این است که رنگ سفید از این ویژگی برخوردار است که نور بیشتری را نسبت به سایر رنگ ها از خود منعکس کند و سبب روشن تر شدن هرچه بیشتر محیط خانه می شود و همچنین موجب می شود که تمام توجه ها را به سمت خود جذب کند و به عنوان یک نقطه متمرکز در طراحی و دکوراسیون محسوب شود و سبب هرچه بزرگتر نشان دادن ابعاد و محیط و مساحت خانه می شود.

رنگ سقف-رنگ آمیزی سقف-رنگ مشکی-رنگ آمیزی کلاسیک-رنگ آمیزی مدرن-رنگ آمیزی سقف خانه ها-رنگ آمیزی داخلی-طراحی داخلی-استودیو دگرش-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-دگرش-مسکن شهر-مازندران-طراحی داخلی در بابل-گروه معماری دگرش-گروه معماری-معماری-معماری داخلی-رنگ زنی

۲ .رنگ مشکی و طالیی:

ترکیب این دو رنگ با یکدیگر جزو زیباترین و خاص ترین ترکیب ها به شمار می روند و در طراحی و میزان استفاده از هرکدام از این رنگ ها باید از شگرد های خاصی برای جذابیت بیشتر استفاده کرد. این نکته را باید درنظر بگیرید که ترکیب رنگ مشکی و طالیی موجب ایجاد یک فضا و محیط کالسیک و اشرافی می شود و بیشتر برای خانه هایی به سبک مدرن و سلطنتی کاربرد دارد و معموال برای رنگ آمیزی سقف قسمت های مختلف منزل مانند قسمت پذیرایی، اتاق خواب، سرویس بهداشتی و … مناسب می باشد.

رنگ سقف-رنگ آمیزی سقف-رنگ مشکی-رنگ آمیزی کلاسیک-رنگ آمیزی مدرن-رنگ آمیزی سقف خانه ها-رنگ آمیزی داخلی-طراحی داخلی-استودیو دگرش-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-دگرش-مسکن شهر-مازندران-طراحی داخلی در بابل-گروه معماری دگرش-گروه معماری-معماری-معماری داخلی-رنگ زنی

اگر می خواهید سقف را مشکی کنید باید توجه داشته باشید که حتما ارتفاع دیوارهایتان باید بلند باشد و برای محیط هایی با مساحت کم اصال توصیه نمی شود زیرا محیط را کوچکتر از آنچه که است نشان می دهد. زمانی که از این ترکیب رنگ استفاده می کنید حتما باید در زمینه ی نورپردازی دقت کافی را داشته باشید و با کیفیت باالتری نورپردازی را انجام دهید.

رنگ سقف-رنگ آمیزی سقف-رنگ مشکی-رنگ آمیزی کلاسیک-رنگ آمیزی مدرن-رنگ آمیزی سقف خانه ها-رنگ آمیزی داخلی-طراحی داخلی-استودیو دگرش-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-دگرش-مسکن شهر-مازندران-طراحی داخلی در بابل-گروه معماری دگرش-گروه معماری-معماری-معماری داخلی-رنگ زنی
ABU DHABI, UAE – MARCH 16: Dome decoration in Emirates Palace hotel on March 16, 2012. This is a luxurious and the most expensive 7 star hotel designed by renowned architect, John Elliott RIBA.

۳ .ترکیب رنگ سفید با رنگ های دیگر به صورت راه راه:

این نوع رنگ آمیزی یک ایده و روش بسیار جذاب و زیبا می باشد و جزو بهترین راه کار هایی است که محیط منزل را از یک نواختی خارج می کند. برای این مدل می توان از طرح های راه راه به صورت عمودی،افقی و مورب استفاده کرد. اگر می خواهید یک نقطه ی کانونی یا متمرکز بر روی یکی از وسیله های منزل خود ایجاد کنید می توانید از این راه حل استفاده کنید که دور تا دور سقف منزلتان را به شکل نواری به رنگ سفید درآورده و قسمت میانی را با استفاده از رنگ های دیگر رنگ آمیزی کنید. برای این مدل ترکیب رنگ ها هم بهتر است مساحت خانه و سقف زیاد باشد زیرا خانه های کوچک را کوچکتر و کم نور نشان می دهد.

رنگ سقف-رنگ آمیزی سقف-رنگ مشکی-رنگ آمیزی کلاسیک-رنگ آمیزی مدرن-رنگ آمیزی سقف خانه ها-رنگ آمیزی داخلی-طراحی داخلی-استودیو دگرش-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-دگرش-مسکن شهر-مازندران-طراحی داخلی در بابل-گروه معماری دگرش-گروه معماری-معماری-معماری داخلی-رنگ زنی
Chandelier decoration in living room interior – Vintage light Filter
رنگ سقف-رنگ آمیزی سقف-رنگ مشکی-رنگ آمیزی کلاسیک-رنگ آمیزی مدرن-رنگ آمیزی سقف خانه ها-رنگ آمیزی داخلی-طراحی داخلی-استودیو دگرش-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-دگرش-مسکن شهر-مازندران-طراحی داخلی در بابل-گروه معماری دگرش-گروه معماری-معماری-معماری داخلی-رنگ زنی
Interior ceiling design of a church shot from below
رنگ سقف-رنگ آمیزی سقف-رنگ مشکی-رنگ آمیزی کلاسیک-رنگ آمیزی مدرن-رنگ آمیزی سقف خانه ها-رنگ آمیزی داخلی-طراحی داخلی-استودیو دگرش-استودیو معماری دگرش-گروه توسعه مسکن شهر-دگرش-مسکن شهر-مازندران-طراحی داخلی در بابل-گروه معماری دگرش-گروه معماری-معماری-معماری داخلی-رنگ زنی
ABU DHABI, UAE – MARCH 16: Dome decoration in Emirates Palace hotel on March 16, 2012. This is a luxurious and the most expensive 7 star hotel designed by renowned architect, John Elliott RIBA.

Interior ceiling design of a church shot from below

Chandelier decoration in living room interior – Vintage light Filter

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید